Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an international conference

2010 October 26-28
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Aurel Codoban

1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 01.12.1948, comuna Negreni, jud. Cluj

2. FUNCŢIA: profesor

3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: doctor în filosofie

4. LOCUL DE MUNCĂ: Catedra de filozofie sistematică
ADRESA INSTITUŢIEI: Str. Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca, cod poştal: 400084
Telefon: 40-264-405300 Fax: 40-264-591906
ADRESA PERSONALĂ: Ceahlău 60A
Telefon: 425370 E-mail: aurelteodor@zahoo.com

5. STUDII
Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Licenta in Filosofie 1972
Doctor în Filosofie 1984

6. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 
Germana foarte bine 
Engleza f. bine 
Franceza f. bine

7. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada: de la Octombrie 1993 -prezent:
Locul: Catedra de filozofie sistematică Instituţia: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Funcţia: Profesor
Activitatea didactică (cursuri, seminarii): Teoria semnelor şi interpretării (Semiologie), Comunicare de gen, Corp şi comunicare, Comunicarea în modernitatea tîrzie
Perioada: de la1990-până la 1993
Locul: Catedra de filozofie sistematică Instituţia: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Funcţia: . Conferenţiar,
Activitatea didactică cursurile: Filosofia Religiilor şi Introducere în Semiologie şi Hermeneutică
Perioada: de la1972- până la1990
Locul: Catedra de filozofie sistematică Instituţia: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Funcţia: Asistent,
Profesor invitat: aprilie - iunie 2006, Visiting Research Fellowship la CEU, Budapesta,
Profesor asociat la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir", Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinte Economice din Cluj-Napoca 1992

8. DOMENII DE COMPETENŢĂ
Semiologie (semiotică), hermeneutică, Filosofia comunicării, teoria comunicării

9. MEMBRU:
AROSS (Asociaţia română de studii semiotice), afiliată la IASS-AIS (asociaţia internaţională a semioticienilor)
Societatea Academica de Cercetare a Religiilor si Ideologiilor
Societatea Română de Fenomenologie;
Grupul de analiză fenomenologică a vieţii cotidiene;
Societatea "Lucian Blaga"
Societatea "Nicolae Steinhardt"

10. ACTIVITATE DE CERCETARI ŞTIINŢIFICĂ
b) Membru în echipa de cercetare
2002 - grantul Identităţi plurale şi resemnificarea autonomiei (director de proiect Conf. Dr. Ion Copoeru) finanţat de CNCSIS cu tema Identitate corporală sau identitate de gen?.
1995-1996 - contractul de cercetare C.N.C.S.U. în cadrul proiectului Tratat despre declinaţie (coordonator de proiect: Prof. Dr. Tudor Cătineanu) cu tema New Age, religia în postmodernitate.

11. FUNCŢII DE CONDUCERE, POZIŢII ADMINISTRATIVE ÎN CADRUL UBB
Şeful Catedrei de Filosofie Sistematică, Octombrie 1995 -1999
Şeful Departamentului de Filosofie: 1997-1999

12. ALTE CONTRIBUŢII
Conducător de doctorate: 1996
Conducător ştiinţific la 32 teze, 16 susţinute
Referent ştiinţific la 57 de teze
Şef de subredacţie la Amfiteatru şi Viaţa studenţească 1969-1972
Redactor pentru paginile de filosofie la Echinox, 1972-1980
Redactor Şef la Echinox, 1983-1990
Redactor Şef la Fiat Justitia, 1995 - 1999
Expert al CNCSU 1997- 2003
Director al colecţiei "Homo religiosus" la Editura "Dacia", Cluj-Napoca, 1995 - 1998
Director al colecţiei "Academos" la Editura "Dacia", Cluj-Napoca, 1998 -
Membru în Colegiul redacţional al Revistei de Filozofie 2001-
Membru în Colegiul redacţional al Revistei „Piaţa Literară" 2001-
Director academic SACRI (Societatea Academica de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor) www.sacri.ro 2002
Membru în Consiliul consultativ al Journal for the Study of Religions and Ideologies 2002 -
Membru în Colegiul redacţional al Revistei „Tribuna" 2003-
Membru în Colegiul ştiinţific al Revistei Hermeneia 2003-
Membru în Colegiul redacţional al Revistei Fabrica de cărţi 2004-
Vicepreşedinte al AROSS (Asociaţia română de studii semiotice), afiliată la IASS-AIS (asociaţia internaţională a semioticienilor) 2005
Membru în Colegiul redacţional al Revistei La Pansée libre 2006
Membru în Consiliul redacţional STUDIA EPHEMERIDES
Membru în Consiliul redacţional STUDIA PHILOSOPHIA

Premii şi distincţii:
Premiul National pentru Eseu, acordat de SLAST pe 1983
Premiul Academiei Române (Constantin Rădulescu-Motru) pe anul 1998 (acordat în decembrie 2000) pentru Sacru şi ontofanie, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 197
Premiul Pentru cartea de filosofie a anului
a Fundaţiei Culturale Dacia, (Semn şi interpretare. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică, Ed. "Dacia", Cluj-Napoca, 2001)
Premiul Journal for the Study of Religions and Ideologies pe anul 2002 (Pentru Filosofia Comunicarii)
Premiul Universităţii Babeş-Bolyai pe anul 2004 pentru lucrarea Amurgul iubirii, Idea Design and Print, Cluj-Napoca, 2004

[BACK]