Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an international conference

2010 October 26-28
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Tudor-Sorin Maxim


Biography

Maxim Tudor-Sorin, profesor universitar doctor, Catedra de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava

Absolvent  1971-1975, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie

Curs postuniversitar în domeniul filosofiei, septembrie 1984 – aprilie 1986, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului,

Curs post-universitar International Business Seminar (Certificate of Completion) organizat de Ohio State University şi Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, la Suceava, noiembrie, 1993

Stagiu de pregătire la Universitatea “Jean Moulin”, Lyon 3, continuat cu o bursă din cadrul programului TEMRA, 1990-1991, DEA în filosofie la Universitatea Lyon 3, Studiul Sistemelor 1991-1992.

Stagiu de pregătire la Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Mai 1995 – iunie 1995, Lille, Franţa
Stagiu de perfecţionare în cadrul programului TEMPUS, politici sociale, la USTL, FRANŢA, Mai 1997 – iunie 1997, Lille, Franţa,

Coordonator, împreună cu profesorul Jean-Jacques Wunenburger, Decanul Facultăţii de Filosofie de la Universitatea “Jean Moulin” Lyon 3 Franţa, al unui Program Socrates pe Filosofia  imaginarului, 2004-2005, 2006-2007

Membru al colectivului Proiectului Socrates – Reţea de excelenţă (CLIOHNET), cu tema Integrarea şi diseminarea valorilor naţionale în istoria europeană, la care participă 50 universităţi din Europa (coordonator Universitatea din Pisa)

Grant-uri pe problematica studierii fenomenului religios, a violenţei în sport şi a valorificării rolului personalităţilor locale în viaţa comunitară: Elitele locale în Bucovina;          Cercetari privind impactul violentei in sport asupra maselor: informare, analiza, modelare, prevenire, Analiza fenomenului violenţei in sport. Identificarea unui posibil model cultural al educatiei pentru toleranta.

Coordonator al manifestărilor ştiinţifice demarate în 2001, vizând problematica umanismului în lumea contemporană: “2001: Umanism şi educaţie”, 2. “Secolul XXI: Orizonturi umaniste”, 2003 şi “Mileniul III: Dialogul umanism 2005.

1998- 2008  Şef  Catedră de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi politice

Din  2008  Secretar ştiinţific al Senatului Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava

Titular al disciplinelor:
Etică
Filosofie morală, Etica în afaceri, Etica organizaţională şi transparenţă
Introducere în filosofie, Filosofie politică, Studii europene
Activitatea de cercetare ştiinţifică se circumscrie problematicii  filosofiei morale şi filosofiei politice,

în sfera de preocupări menţionate publicând 5 cărţi de autor:
           Levinas et la question de la morale, D.E.A. de Philosophie-etude des Systemes, Université de Lyon, France, 1992
          Conştiinţa morală, Editura Junimea, Colecţia Humanitas, Iaşi, 1999
          Politologie, Ed. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, 2000
          Responsabilitatea morală, Ed. Muşatinii, Suceava, 2000
          Toleranţa. Dreptul la diferenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004;
coordonează 4 volume colective şi publică peste 70 de articole în volume şi reviste ştiinţifice din ţară şi străinătate.

[BACK]